Relacje inwestorskie

Wejdź w Kubotach na NewConnect Wejdź w Kubotach na NewConnect

Oferta publiczna akcji zakończyła się sukcesem!

 

Kubota S.A. w 2021 r. nie tylko rozszerzyła swoją ofertę produktową o pierwszą w historii kolekcję odzieży, ale także przekształciła się w spółkę akcyjną.

 

Oferta publiczna akcji spółki w formie zbiórki crowdfundingowej rozpoczęła się 10 sierpnia 2021 r. Planowe zakończenie emisji akcji miało nastąpić 24 sierpnia 2021 r., jednak pełną kwotę, 2,5 miliona złotych, udało się zebrać przed czasem.

 

W trakcie emisji inwestorzy objęli do 192.307 akcji zwykłych na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 13,00 zł każda. Wycena spółki po ofercie akcji serii D, ze względu na objęcie wszystkich akcji, wynosi 17 mln zł.  

 

Dokumentacja ofertowa dotyczące zakończonej publicznej oferty akcji Kubota S.A.:

 

Spółka planuje złożyć wniosek o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect w 4Q 2021 lub 1Q 2022 r. Poinformuje o tym akcjonariuszy w tej zakładce oraz na LinkedIn marki